Tổng kết chiến dịch tình nguyện hè Trường Đại học Quảng Nam

V.A |

Đoàn trường, Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Nam vừa tổ chức tổng kết chiến dịch tình nguyện hè 2014.

Điểm nhấn của chiến dịch tình nguyện hè của Trường Đại học Quảng Nam năm 2014 là việc tổ chức 2 chương trình tình nguyện ở những địa phương kết nghĩa là xã Hiệp Thuận (Hiệp Đức) và xã Trà Leng (Nam Trà My). Qua 2 chương trình này, tuổi trẻ Trường Đại học Quảng Nam đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện trong việc giúp đỡ nhân dân mở rộng đường giao thông, bắt điện chiếu sáng cho 30 hộ, tặng 20 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn,… Tổng giá trị các chuyến tình nguyện về với đồng bào vùng cao trong mùa hè 2014 lên đến hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, hoạt động “Tiếp sức mùa thi” do Hội Sinh viên chủ công thực hiện cũng mang lại những kết quả thiết thực. Trong 10 ngày diễn ra chương trình tiếp sức, đã có 180 sinh viên tình nguyện tham gia giúp đỡ hàng ngàn thí sinh về chỗ ăn, chỗ ở và phương tiện đi lại.

V.A