Tổng kết thí điểm các mô hình khuyến học

X.PHÚ |

Ngày 7.7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thí điểm mô hình “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập” giai đoạn 2014 - 2015 theo Quyết định 281 (20.2.2014) của Thủ tướng Chính phủ.

Trong 2 năm qua, toàn tỉnh có 2 địa phương thực hiện thí điểm là TP.Tam Kỳ và thị xã Điện Bàn. Trong đó, TP.Tam Kỳ chọn phường Tân Thạnh và xã Tam Thanh triển khai thực hiện và đến nay đã có 84 gia đình, 4 dòng họ, 2 khối phố đạt các tiêu chí. Thị xã Điện Bàn chọn xã Điện Minh và Điện Phước triển khai thí điểm và bước đầu đạt kết quả. Ngoài ra, các địa phương còn lại chọn thí điểm 1 xã hoặc 1 phường và đến nay có 25 xã, phường, 818 gia đình, 38 dòng họ, 29 cộng đồng thực hiện thí điểm mô hình khuyến học. Cũng theo Hội Khuyến học tỉnh, năm 2016 toàn tỉnh sẽ triển khai đại trà tại tất cả xã, phường, thị trấn mô hình khuyến học theo Quyết định 281 nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

X.PHÚ