Trả kinh phí được cấp do tuyển sinh không đạt chỉ tiêu

D.LỆ |

Ngày 10.4, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh làm trưởng đoàn có buổi giám sát công tác tuyển sinh, sử dụng kinh phí đào tạo giai đoạn 2015 - 2017 tại Trường Trung cấp Nghề Bắc Quảng Nam, Trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật & du lịch Quảng Nam.

Theo báo cáo của Trường Trung cấp Nghề Bắc Quảng Nam, so với chỉ tiêu và nguồn kinh phí đào tạo được giao, năm nào trường cũng trả lại kinh phí đào tạo cho ngân sách nhà nước do tuyển sinh không đạt. Giai đoạn 2015 - 2017 trường đã đào tạo được 1.525 học sinh ở các trình độ trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng. Trong đó, năm 2015 nhà trường trả lại ngân sách hơn 350 triệu đồng, năm 2016 hơn 317 triệu đồng, năm 2017 hơn 2 tỷ đồng, năm 2018 dự kiến trả lại hơn 2 tỷ đồng. Đối với Trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật & du lịch, giai đoạn 2015 - 2017 tuyển sinh đào tạo được 976 học sinh; năm học 2016 nhà trường phải trả lại ngân sách 692 triệu đồng, năm 2017 trả 460 triệu đồng.

D.LỆ