Trao 102 suất học bổng Đất Quảng năm 2012

X.Phú |

Chiều 4.2, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức trao học bổng Đất Quảng năm 2012 cho các sinh viên đang theo học tại các trường đại học công lập chính quy trong cả  nước. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí  thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Đức Hải đến dự.

102 sinh viên nghèo đạt thành tích học giỏi năm học 2011-2012 được trao học bổng Đất Quảng với tổng số tiền là 308,5 triệu đồng; trong đó 5 sinh viên gia đình chính sách được tặng 3,5 triệu đồng mỗi em, 97 sinh viên gia đình nghèo được tặng 3 triệu đồng mỗi em. Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh còn trao 343 suất học bổng tỉnh hội với số tiền 253 triệu đồng; trong đó 93 triệu đồng cho 93 sinh viên nghèo hiếu học; 15 triệu đồng cho 15 học sinh trường Phổ thông DTNT tỉnh; 140 triệu đồng cho 230 học sinh tiểu học, THCS, THPT và 5 triệu đồng học bổng Sunosuka cho 5 học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

X.Phú