Triển khai chương trình tiếng Anh thí điểm cấp THPT từ năm học 2013 - 2014

C.N |

(QNO) - Bộ GD-ĐT vừa ban hành văn bản hướng dẫn các sở GD-ĐT chuẩn bị triển khai dạy học thí điểm tiếng Anh cấp THPT từ năm học 2013 - 2014.

Theo đó, các tỉnh, thành phố lựa chọn trường THPT tham gia thí điểm. Trường tham gia thí điểm cần có sở sở vật chất tối thiểu theo quy định; có đội ngũ giáo viên đạt năng lực tiếng Anh bậc 5 (tương đương C1 theo Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung châu Âu – CEFR) và học sinh tuyển vào lớp 10 đạt năng lực tiếng Anh bậc 2 (tương đương A2 theo Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu - CEFR).

Việc công nhận đạt trình độ bậc 5 của giáo viên căn cứ vào một trong các yếu tố: chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL International, IELTS, CAE, FCE; chứng chỉ hoặc chứng nhận đạt yêu cầu do các đơn vị được giao nhiệm vụ đánh giá năng lực theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT; chứng chỉ hoặc chứng nhận đạt yêu cầu do các tổ chức có chức năng đánh giá năng lực ngoại ngữ cấp thông qua khảo sát do sở GD&ĐT tổ chức. Giáo viên tham gia thí điểm sẽ được bồi dưỡng về phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tập huấn về sách giáo khoa và chương trình trước khi chính thức triển khai thí điểm.

Trường THPT tham gia thí điểm phải tổ chức khảo sát học sinh ngay sau khi có kết quả tuyển sinh lớp 10. Đề thi khảo sát bao gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ do Bộ GD&ĐT biên soạn. Sở GD-ĐT căn cứ năng lực và nhu cầu của các trường THPT để đăng ký số lượng học sinh tham gia thí điểm. Học sinh học thí điểm sẽ được cấp sách giáo khoa và các tài liệu học tập môn tiếng Anh miễn phí.

C.N