Triển khai đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”

                                                      Huyền Chi |

(QNO)- Ngày 12.3, UBND huyện Điện Bàn tổ chức hội nghị triển khai Đề án 704 của Chính phủ “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2012 - 2015. Hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án giai đoạn 2012 - 2015 gồm 15 thành viên. Ngoài ra, hội nghị thông qua Kế hoạch 46 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện đề án với mục tiêu 80% bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tập huấn kiến thức khoa học, thực hành về nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em theo từng độ tuổi và áp dụng có hiệu quả; 60% trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khỏe sinh sản và giáo dục kỹ năng sống nhằm đối mặt với các khó khăn, rủi ro trong cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ trẻ vị thành niên phạm pháp, nạo phá thai ngoài ý muốn (ở trẻ em gái vị thành niên) và khống chế trẻ em dưới 16 tuổi bị nhiễm HIV/AIDS. Được biết, đến nay, địa phương được chọn triển khai điểm là Điện Thắng Nam đã khảo sát xong về tình hình, nhận thức, thái độ, hành vi nuôi dạy con của các bà mẹ có con dưới 16 tuổi.

                                                                                            Huyền Chi