Triển khai giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong trường học

B.T |

Hôm qua 24.11, Sở GD-ĐT tổ chức hội thảo “Triển khai nhân rộng chương trình giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Chương trình có sự phối hợp của SEEDS Asia - Nhật Bản. Qua 2 năm triển khai, chương trình được thực hiện tại 6 trường mô hình thuộc các huyện, thị xã, thành phố ven biển, gồm: Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành. Qua đó, đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ sở, phòng, cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học, THCS; tổ chức giảng dạy gần 340 tiết học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai; tập huấn nhân rộng cho hơn 650 cán bộ, quản lý và giáo viên của 218 trường tại 6 địa phương trên. Chương trình cũng đã tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, hội thi về giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai, tham quan mô hình tại các trường tham gia chương trình. Với những hiệu quả từ chương trình, Sở GD-ĐT đã đưa giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 cấp tiểu học và THCS, đồng thời có kế hoạch giảng dạy nội dung này.

B.T