Triển khai luân chuyển cán bộ, giáo viên năm 2014

NGÂN LAN |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh vừa có buổi làm việc với Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT về việc triển khai luân chuyển cán bộ, giáo viên năm 2014.

Tính đến cuối năm 2013, đã giải quyết cho 841/868 cán bộ, giáo viên được điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, thôi việc và có nguyện vọng ở lại công tác tại các huyện miền núi nằm trong danh sách đề án khảo sát ban đầu, 27 cán bộ, giáo viên tiếp tục luân chuyển trong năm 2014 và 2015. Theo kế hoạch điều động và luân chuyển giáo viên năm 2014 - 2015, có gần 540 cán bộ, giáo viên đủ điều kiện về thời gian công tác tại các huyện miền núi có nguyện vọng luân chuyển về các trường huyện, thành phố; các huyện miền núi đề nghị điều động 71 cán bộ, giáo viên lên công tác tại miền núi; 826 cán bộ, giáo viên có nguyện vọng ở lại công tác tại các huyện miền núi.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành giáo dục và các địa phương trong công tác luân chuyển cán bộ, giáo viên, thống nhất ý kiến tiếp tục thực hiện Nghị quyết 146 đến hết năm 2015. Để thực hiện hiệu quả việc luân chuyển cán bộ, giáo viên trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát danh sách cán bộ, giáo viên trong diện luân chuyển, niêm yết công khai danh sách để đảm bảo tính chính xác; các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện luân chuyển theo danh sách năm 2014 - 2015 đúng quy định, ưu tiên cho số cán bộ, giáo viên trong đề án khảo sát ban đầu; các huyện, thành phố cần xây dựng kế hoạch luân chuyển cụ thể, có sự phối hợp trong công tác luân chuyển cán bộ, giáo viên, đảm bảo thực hiện Nghị quyết 146 theo đúng lộ trình đề ra.

NGÂN LAN