Triển khai phù hợp thực tế việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa

TÙNG CHI |

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện những nội dung liên quan đến việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Chỉ thị yêu cầu Sở GD-ĐT xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung của đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đúng lộ trình theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, đồng thời đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổ chức biên soạn nội dung giáo dục những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,… của địa phương bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Chỉ thị nêu rõ: Sở GD-ĐT rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên từng môn học, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp; chủ động phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo kế hoạch của bộ; tham mưu UBND tỉnh sắp xếp lại các cơ sở giáo dục phổ thông; tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng GD-ĐT tổ chức triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo kế hoạch của Sở GD-ĐT, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương...

TÙNG CHI