Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh mở nhiều lớp liên kết đào tạo đại học

T.VY |

Từ đầu năm học 2017-2018 đến nay, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đã mở 9 lớp liên kết đào tạo đại học với tổng số học viên 570 người. Đây là những lớp đào tạo cho cán bộ và người dân có nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn với các chuyên ngành như kinh tế nông nghiệp, luật. Trung tâm còn phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng mở 2 lớp ôn tập và khảo sát trình độ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cấp độ B1 và B2 cho 65 giáo viên; kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng dân tộc cho 120 giáo viên công tác tại miền núi. Trung tâm cũng đang phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Huế mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, hiện trung tâm tổ chức giảng dạy cho 729 học viên, trong đó có 169 học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT và 560 học viên học giáo dục thường xuyên cấp THPT kết hợp học nghề.

T.VY