Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung được bàn giao về EVNCPC

T.LỘ |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức lễ ký biên bản bàn giao các trường cao đẳng về trực thuộc các tổng công ty điện lực miền.

Theo đó, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung được EVN bàn giao về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC). Theo ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN, để phù hợp với những yêu cầu mới trong công tác quản lý, EVN đã quyết định bàn giao Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về trực thuộc EVNCPC. Với việc được chuyển trực thuộc về EVNCPC, trường sẽ có điều kiện tham gia sâu hơn trong công tác đào tạo của tổng công ty, có nhiều đóng góp tích cực hơn trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của EVNCPC và các đơn vị ngành điện nói chung trên địa bàn.

T.LỘ