Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam: Tuyển 3.750 chỉ tiêu năm 2014

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh vừa giao 3.970 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm 2014 cho Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam.

Cụ thể, 16 ngành thuộc hệ cao đẳng chính quy tuyển 1.500 chỉ tiêu, trong đó có 500 chỉ tiêu trong ngân sách nhà nước cấp; 10 ngành thuộc hệ cao đẳng liên thông tuyển 300 chỉ tiêu; 38 ngành thuộc hệ trung cấp chính quy tuyển 1.950 chỉ tiêu, trong đó có 150 chỉ tiêu trong ngân sách.

NGUYÊN BẢO