Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam: 28,4 tỷ đồng đầu tư các ngành, nghề trọng điểm

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nhằm phát triển và nâng cao chất lượng ngành đào tạo nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Dự án do Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam làm chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2018 đến 2020 tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam (phường An Mỹ và phường An Xuân, TP.Tam Kỳ). Tổng mức đầu tư của dự án 28,4 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 21 tỷ đồng, vốn ODA 5 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn khác.

Theo đó, sẽ phát triển các chương trình đào tạo đạt chuẩn ASEAN, quốc gia; phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu; mua sắm, lắp đặt hệ thống trang thiết bị mới, xây dựng thêm phòng thực hành và các cơ sở hạ tầng khác đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề chất lượng cao, với quy mô lớn hơn; phát triển hoạt động đào tạo gắn với sản xuất và hỗ trợ giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên.

CHÂU NỮ