Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam khai giảng năm học 2017-2018

X.PHÚ |

Sáng 26.10, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018. Theo Hiệu trưởng, ThS, BS. Nguyễn Ba, năm học này, nhà trường chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý trong đào tạo nghề, đảm bảo đủ chuẩn giảng viên đáp ứng cho trường đào tạo nghề trọng điểm và đào tạo nghề chất lượng cao. Đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh việc công bố chuẩn đầu ra tất cả các ngành, đẩy mạnh công tác tự kiểm định đảm bảo chất lượng đào tạo; đổi mới phương pháp, chương trình, giáo trình dạy và học phù hợp với nội dung đào tạo nghề.

Đến dự lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng đánh trống khai giảng năm học mới; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh biểu dương thành tích đạt được trong năm học qua, đề nghị Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế ngày càng tốt hơn để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Đồng chí Lê Văn Thanh lưu ý nhà trường cần chú trọng công tác giáo dục toàn diện, từ năng lực chuyên môn đến nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên; thực hiện tốt các điều kiện để triển khai hiệu quả đề án trường chất lượng cao và trường nghề trọng điểm, định hướng nâng cấp thành trường đại học trong tương lai.

X.PHÚ