Trường Đại học Quảng Nam công bố điểm chuẩn

LÂM NGUYÊN |

Trường Đại học Quảng Nam vừa công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành đại học hệ chính quy năm 2014. Cụ thể như sau: ngành Sư phạm Toán: 16,5 điểm (đối với khối A) và 17,5 điểm (khối A1); Sư phạm Lý: 15 (khối A) và 16 (khối A1); Sư phạm Sinh: 14; Giáo dục tiểu học: 17 (khối A) và 16 (khối C); Giáo dục mầm non: 16; Ngôn ngữ Anh: 17,33 (đã nhân hệ số); Công nghệ thông tin: 13 (cả 2 khối A và A1); Bảo vệ thực vật: 14; Văn học: 13 điểm.

Đối với khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên, điểm trúng tuyển được áp dụng mức điểm ưu tiên theo quy định. Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1 điểm và giữa hai khu vực là 0,5 điểm.

LÂM NGUYÊN