Trường Đại học Quảng Nam công bố điểm thi

X.PHÚ |

Trường Đại học Quảng Nam vừa công bố điểm thi kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013. Theo đó, thủ khoa của trường (chưa tính điểm ưu tiên) có tổng điểm 3 môn thi đạt 23.0 điểm là 2 thí sinh khối C, gồm Trần Minh Huy dự thi ngành Sư phạm Ngữ văn (học sinh trường THPT Trần Cao Vân, TP.Tam Kỳ - môn Địa 9.5, Sử 9.0, Văn 4.5) và Lê Thị Mỹ Hạnh dự thi ngành Giáo dục Tiểu học (học sinh trường THPT Lý Tự Trọng, huyện Thăng Bình - môn Địa 8.75, Sử 9.0, Văn 5.0).

Ngoài ra, các thủ khoa khối A là Phạm Văn Hồ (học sinh trường THPT Sào Nam, huyện Duy Xuyên) với tổng điểm 3 môn thi 22.5 điểm; khối B là Nguyễn Thị Thủy Tiên (học sinh trường THPT chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi) với tổng điểm 3 môn là 22.0 điểm.  Hiện tại, toàn bộ dữ liệu điểm thi của thí sinh đã được cập nhật trên chuyên trang tuyển sinh của nhà trường tại địa chỉ http://tuyensinh.qnamuni.edu.vn.

X.PHÚ