Trường Đại học Quảng Nam công bố mức điểm đăng ký xét tuyển năm 2018

CHÂU NỮ |

(QNO) - Mức điểm đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Quảng Nam từ 13-17 điểm.

Hôm qua 17.7, Trường Đại học Quảng Nam thông báo mức điểm đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018.

Theo đó, ngoài xét theo học bạ, các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Quảng Nam xét theo điểm thi THPT với mức 13 điểm (các ngành Lịch sử, Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh, Văn hóa, Bảo vệ thực vật, Công nghệ thông tin, Vật lý học); 17 điểm (các ngành Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Toán).

Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển nêu trên là mức tối thiểu (không bao gồm điểm ưu tiên) của tổng điểm 3 môn thi và không nhân hệ số.

Đối với các ngành đào tạo cao đẳng, các ngành sư phạm có mức 15 điểm (đối với các ngành sư phạm) và 11 điểm (đối với các ngành khác).

Được biết, năm 2018, chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Quảng Nam là 1.040 các ngành đào tạo đại học và 380 các ngành đào tạo cao đẳng.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành sư phạm Trường Đại học Quảng Nam phải có hộ khẩu tại Quảng Nam, các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

CHÂU NỮ