Trường Đại học Quảng Nam được giao 3.138 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2014

LÂM NGUYÊN |

Ngày 10.6, UBND tỉnh quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm 2014 đối với Trường Đại học Quảng Nam.

Theo đó, năm 2014 Trường Đại học Quảng Nam được giao 900 chỉ tiêu  (trong đó có 600 chỉ tiêu trong ngân sách, 300 chỉ tiêu ngoài ngân sách) đối với 9 ngành đào tạo đại học hệ chính quy, gồm: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Giáo dục Tiểu học, ngôn ngữ Anh, Sư phạm Sinh học, Công nghệ thông tin, Giáo dục Mầm non, Bảo vệ thực vật, Văn học. Ngoài ra, còn có 11 ngành đào tạo cao đẳng hệ chính quy gồm: Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Vật lý, Việt Nam học, Công tác xã hội, Tiếng Anh, Công nghệ thông tin, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh với tổng số 800 chỉ tiêu (150 trong ngân sách, 650 ngoài ngân sách). Các ngành đào tạo đại học về vừa làm vừa học và liên thông, gồm: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Văn học, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Sinh học, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh được giao 700 chỉ tiêu. Các ngành  đào tạo cao đẳng hệ vừa làm vừa học và liên thông, gồm: Giáo dục Tiểu học, Công nghệ thông tin, Kế toán, Giáo dục Mầm non có 338 chỉ tiêu và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy 400 chỉ tiêu.

LÂM NGUYÊN