Trường Đại học Quảng Nam được giao tuyển sinh 2.550 chỉ tiêu năm 2018

BẢO LÂM |

Năm 2018, Trường Đại  học Quảng Nam được UBND tỉnh giao tuyển sinh đào tạo 2.550 chỉ tiêu, gồm: 800 chỉ tiêu trong ngân sách nhà nước và 1.750 ngoài ngân sách.

Trong đó, 16 ngành đại học hệ chính quy đào tạo 1.200 chỉ tiêu (700 trong ngân sách, 500 ngoài ngân sách). Cụ thể, các ngành Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục tiểu học, Bảo vệ thực vật, Văn học, Lịch sử, Hóa học, Vật lý học, mỗi ngành đào tạo 50 chỉ tiêu; các ngành: Giáo dục mầm non, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Việt Nam học, Địa lý học, mỗi ngành đào tạo 100 chỉ tiêu; Ngôn ngữ Anh: 200 chỉ tiêu. Ngoài ra, 12 ngành cao đẳng hệ chính quy của trường được giao tuyển sinh đào tạo 400 chỉ tiêu (100 trong ngân sách, 300 ngoài ngân sách); 8 ngành đại học đào tạo hệ liên thông được giao tuyển sinh 400 chỉ tiêu ngoài ngân sách; 5 ngành đại học đào tạo liên thông hệ vừa làm vừa học được giao 550 chỉ tiêu ngoài ngân sách.

BẢO LÂM