Trường Đại học Quảng Nam tổ chức đón Tết cổ truyền Bunpimay Lào

NGUYỄN THỊ LY LAN |

Sáng qua 13.4, Trường Đại học Quảng Nam tổ chức đón Tết cổ truyền Bunpimay Lào với sự tham gia của hơn 140 sinh viên và cán bộ Lào đang theo học tại Quảng Nam.

Đến nay, Trường Đại học Quảng Nam đã tiếp nhận đào tạo hơn 140 sinh viên Lào học tiếng Việt  và chuyên ngành, trong đó có 90 sinh viên đang học ở các chuyên ngành văn hóa - du lịch, ngôn ngữ Anh, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, sư phạm Toán… ở các trình độ cao đẳng, đại học và gần 50 học sinh đang học tiếng Việt. Ngoài ra, Trường Đại học Quảng Nam đã tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng tiếng Việt  giao tiếp  cho 16 cán bộ tỉnh Sê Kông. Đây là một trong những hoạt động thường niên theo khuôn khổ biên bản ký kết  giữa 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông, nhằm tiếp nhận và đào tạo tiếng Việt giao tiếp cho các học viên là cán bộ đang công tác tại tỉnh Sê Kông để nâng cao chất lượng chuyên môn của các cán bộ nguồn; đồng thời thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác  giữa 2 địa phương trong thời gian đến.

NGUYỄN THỊ LY LAN