Trường Đại học Quảng Nam: Tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi

X.PHÚ |

Trong 2 ngày 12 và 13.11, trường Đại học Quảng Nam tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi năm học 2013 - 2014. Có 14 giảng viên tham gia hội thi thực hiện một tiết dạy với các nội dung liên quan đến việc tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp; vấn đề nhân sự lúc khởi nghiệp; các hình thức tổ chức hoạt động khám phá môi trường xung quanh; mối tương tác giữa du lịch với các lĩnh vực khác; bản chất tâm lý người học; tội phạm và trách nhiệm hình sự. Đây là hội thi hàng năm nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy, đồng thời giúp các giảng viên nhà trường trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy theo phương pháp mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng.

X.PHÚ