Trường Đại học Quảng Nam tuyển 3.000 chỉ tiêu

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2013 của trường Đại học Quảng Nam. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 3.000, bao gồm: đại học hệ chính quy 800 chỉ tiêu; cao đẳng hệ chính quy 800; hệ liên thông, hệ vừa làm vừa học bậc đại học 600; hệ liên thông, hệ vừa làm vừa học bậc cao đẳng 400; trung cấp chuyên nghiệp 400 chỉ tiêu. Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2013 của trường, hệ liên thông, hệ vừa làm vừa học bậc đại học tuyển các ngành sư phạm Toán, sư phạm Ngữ văn, sư phạm Sinh, sư phạm Lý, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, kế toán, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh, quản trị kinh doanh. Hệ liên thông, hệ vừa làm vừa học bậc cao đẳng tuyển sinh các ngành giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, kế toán. Bậc trung cấp chuyên nghiệp tuyển sinh ngành giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học. Bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh khối sư phạm và khối ngoài sư phạm. Quyết định cũng nêu rõ, các ngành sư phạm và ngoài sư phạm có ngân sách nhà nước cấp chỉ tuyển thí sinh hộ khẩu tại Quảng Nam.

PHÚC LÂM