Trường Đại học Quảng Nam: Tuyển sinh chuyên ngành đại học Bảo vệ thực vật

X.Phú |

Bộ GDĐT vừa quyết định giao cho trường Đại học Quảng Nam đào tạo chính quy bậc đại học chuyên ngành Bảo vệ thực vật.

Như vậy năm 2013, trường tuyển sinh 800 chỉ tiêu đại học hệ chính quy với 12 ngành, gồm Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Sinh học, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học, Quản trị kinh doanh, Kế toán và Bảo vệ thực vật. Ngoài ra, trường còn tuyển sinh 12 ngành cao đẳng hệ chính quy với 800 chỉ tiêu, 400 chỉ tiêu trung cấp chuyên nghiệp dành cho ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non. Đối với bậc đại học, trường tổ chức tuyển sinh; bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tổ chức xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT.

X.Phú