Trường đại học tại Thái Lan cấp học bổng cho sinh viên các nước ASEAN

CHÂU NỮ |

Trường Đại học Khon Kaen (KKU - Thái Lan) vừa thông báo cấp học bổng sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) dành cho sinh viên các nước ASEAN và các nước Tiểu vùng sông Mê Kông. Theo đó, năm 2019, KKU sẽ cấp học bổng toàn phần (gồm học phí, chi phí ăn ở sinh hoạt, chi phí đi lại, tiến hành nghiên cứu và gia hạn VISA; học bổng được cấp theo 3 loại, tùy theo mức của tổ chức hỗ trợ) cho sinh viên khu vực nêu trên, đủ điều kiện để theo học chuyên ngành dự định đăng ký tại KKU. Thời hạn đăng ký từ nay đến ngày 5.4.2019. KKU sẽ thông báo kết quả vào ngày 31.5.2019.

Thông tin về học bổng và hướng dẫn thủ tục đăng ký đăng trên website tại địa chỉ: https://iad.kku.ac.th/gms_scholarships/index.php. Muốn biết thêm chi tiết, liên hệ: Mr. Isara Suriyagul Na Ayudhaya, International Relations Division, Khon Kaen University, 4th floor, Bimala Kalakicha Building123 Mittraphab Road, Muang Khon KaenKhon Kaen 40002, THAILAND; E-mail: sisara@kku.ac.th.

CHÂU NỮ