Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My chuyển thành 2 cấp học

BẢO NGUYÊN |

Hôm qua 18.7, UBND tỉnh thống nhất chuyển đổi mô hình trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) huyện Nam Trà My từ đào tạo 1 cấp học THCS thành 2 cấp học THCS và THPT, trực thuộc Sở GDĐT.

Trường Phổ thông DTNT huyện Nam Trà My là đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, trụ sở đặt tại thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My. Nhà trường có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của Bộ GDĐT về tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông DTNT và các quy định hiện hành của Nhà nước.

BẢO NGUYÊN