Từ 25 đến 27.6 thi THPT quốc gia năm 2018

CHÂU NỮ |

(QNO) - Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27.6 - theo công bố của Bộ GD-ĐT vào hôm qua 15.3.

Lịch thi THPT quốc gia năm 2018. Ảnh: Website Bộ GD-ĐT
Lịch thi THPT quốc gia năm 2018. Ảnh: Website Bộ GD-ĐT

Bài thi và hình thức thi

Kỳ thi này sẽ tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi Ngữ văn theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài môn Ngữ văn 120 phút, môn Toán 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút. Các bài thi tổ hợp có tổng thời gian 150 phút (mỗi môn trong bài thi có thời gian là 50 phút).

Thông báo kết quả cho thí sinh chậm nhất ngày 11.7

Bộ GD-ĐT quy định, hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 11.7. Chậm nhất ngày 15.7, các sở GDĐT phải cập nhật danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT vào phần mềm quản lý thi.

Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 17.7. Chậm nhất ngày 31.7, các sở GDĐT phải cập nhật bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức vào phần mềm quản lý thi.

Chậm nhất ngày 5.8.2018, các sở GD-ĐT gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GD-ĐT.

CHÂU NỮ