Từ 27.6, kiểm tra các trung tâm ngoại ngữ, tin học

PHÚC LÂM |

(QNO) - Ngày 20.5, UBND tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh do ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT làm trưởng đoàn cùng 9 thành viên.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6.6.2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hoạt động đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh (kể cả các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập).

Đoàn kiểm tra bắt đầu làm việc từ ngày 27.6 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ và sau đó tự giải thể.

PHÚC LÂM