Từ ngày 20.5 - 10.7, tuyển sinh vào các trường chuyên biệt

BẢO NGUYÊN |

Phương án tuyển sinh vào các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh năm học 2014 - 2015 vừa được UBND phê duyệt.

Theo đó, các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), gồm: Trường PTDTNT tỉnh; Trường PTDTNT các huyện Nam Trà My, Phước Sơn; Trường PTDTNT Nước Oa (Bắc Trà My); các trường PTDTNT huyện tuyển sinh theo hình thức xét tuyển. Chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ như sau: tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh là 154 (trong đó, tuyển từ các trường PTDTNT huyện 90%, các trường còn lại 10%); tuyển sinh lớp 10 các trường PTDTNT Nam Trà My và Phước Sơn: 210; tuyển sinh lớp 9 Trường PTDTNT Nước Oa (Bắc Trà My): 105; tuyển sinh lớp 6 các trường PTDTNT huyện: 435 chỉ tiêu. Do đặc thù của huyện Hiệp Đức, 3 xã Sông Trà, Phước Trà, Phước Gia không có trường THCS nên tuyển hết số học sinh lớp 5 của 3 xã này vào Trường PTDTNT huyện. Thời gian tuyển sinh vào các trường nêu trên từ ngày 20.5 đến 10.7.

BẢO NGUYÊN