Từ ngày 22.11, kiểm tra thẩm định kết quả phổ cập giáo dục tiểu học

PHÚC LÂM |

(QNO) - Từ ngày 22.11, Đoàn kiểm tra thẩm định kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và chống mù chữ thời điểm năm 2013 sẽ tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác này tại các địa phương trên toàn tỉnh. Kết quả kiểm tra sẽ làm cơ cở để UBND tỉnh quyết định công nhận đơn vị huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và chống mù chữ năm 2013 theo đúng quy định của Bộ GDĐT.

Được biết, đoàn kiểm tra do ông Lê Văn Chính,  Phó Giám đốc Sở GDĐT làm Trưởng đoàn và 33 thành viên khác.

PHÚC LÂM