Từ ngày 4 đến 15.8, UBND các huyện nhận hồ sơ tuyển sinh theo chế độ cử tuyển

BẢO NGUYÊN |

Sở GD-ĐT vừa thông báo tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển năm 2014. Đối tượng, tiêu chuẩn được hưởng chế độ cử tuyển theo quy định của Chính phủ: là công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 5 năm liên tục trở lên (tính đến năm tuyển sinh), ưu tiên xét cử tuyển đối với các đối tượng là người dân tộc thiểu số; hoặc là công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số mà dân tộc đó chưa có hoặc có rất ít cán bộ đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp so với số dân của dân tộc đó trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thường trú ở khu vực III, II từ 5 năm liên tục trở lên (tính đến năm tuyển sinh). Người được hưởng chế độ cử tuyển phải tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) đối với đối tượng được cử tuyển vào đại học, cao đẳng; tốt nghiệp THCS hoặc THPT đối với đối tượng được cử tuyển vào trung cấp; xếp loại hạnh kiểm năm cuối cấp (hoặc xếp loại rèn luyện năm cuối khóa) đạt loại khá trở lên; xếp loại học tập năm cuối cấp (hoặc cuối khóa) đạt trung bình trở lên đối với người dân tộc thiểu số và loại khá trở lên đối với người dân tộc Kinh; đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển đối với các ngành, nghề có yêu cầu sơ tuyển; không quá 25 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe theo quy định; không thuộc biên chế Nhà nước.

Các đối tượng đăng ký học theo chế độ cử tuyển nộp hồ sơ trực tiếp cho UBND huyện nơi đang đăng ký hộ khẩu thường trú từ ngày 4 đến ngày 15.8.2014.

BẢO NGUYÊN