Tuyển sinh THCS theo cơ chế xét tuyển, tuyển sinh THPT theo 3 phương thức

B.NGUYÊN |

Từ ngày 2.6.2014, việc tuyển sinh THCS, THPT được thực hiện theo Thông tư số 11/2004/TT-BGD-ĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, thay thế nội dung thông tư ban hành năm 2013.

Đối với tuyển sinh THCS, phải thực hiện theo phương thức xét tuyển, Sở GD-ĐT quyết định tổ chức tuyển sinh với đối tượng là người đã hoàn thành chương trình tiểu học. Đối tượng tuyển sinh THPT là người đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định. Tuyển sinh THPT được tổ chức theo một trong 3 phương thức sau: xét tuyển (dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở THCS của đối tượng tuyển sinh, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó); thi tuyển; kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

Thông tư cũng quy định các đối tượng được tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích. Cụ thể, tuyển thẳng vào THPT các đối tượng học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh là người dân tộc rất ít người, học sinh khuyết tật, học sinh đoạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Sở GD-ĐT quy định điểm cộng thêm cho từng loại đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên với các nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng 1 gồm con liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động 81% trở lên, con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên, con của người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên. Nhóm đối tượng 2 gồm con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con thương binh mất sức lao động dưới 81%, con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%, con của người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%. Nhóm đối tượng 3 gồm người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số, người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Sở GD-ĐT quy định đối tượng và điểm cộng thêm cho từng loại đối tượng được hưởng chế độ khuyến khích.

B.NGUYÊN