Tuyển sinh vào các trường chuyên biệt

PHÚC LÂM |

* Các ngày 3, 4 và 5.6.2015, thi tuyển vòng 2 vào trường chuyên

Phương án tuyển sinh vào các trường chuyên biệt (trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT), trường THPT chuyên) năm học 2015 - 2016 vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, từ ngày 5.5 đến ngày 10.7.2015, tổ chức tuyển sinh vào các trường phổ thông DTNT theo hình thức xét tuyển; trong các ngày 3, 4 và 5.6.2015, tổ chức thi tuyển vòng 2 vào các trường chuyên.

Trường Phổ thông DTNT tỉnh tuyển sinh lớp 10 dành cho đối tượng là học sinh trong độ tuổi vào học THPT; thanh thiếu niên là con em dân tộc thiểu số, dân tộc Kinh định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tuyển 5% trong tổng số học sinh được tuyển là con em dân tộc Kinh định cư lâu dài ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và dành 90% chỉ tiêu tuyển sinh cho học sinh đang học ở các trường phổ thông DTNT huyện, số còn lại tuyển chung cho tất cả học sinh trong huyện.

Các trường phổ thông DTNT huyện Nam Trà My, Phước Sơn tuyển sinh lớp 10 dành cho đối tượng là học sinh trong độ tuổi vào học THPT; thanh thiếu niên là con em dân tộc thiểu số, dân tộc Kinh định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tuyển 5% trong tổng số học sinh được tuyển là con em dân tộc Kinh định cư lâu dài ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS của trường phổ thông DTNT huyện sau khi trừ số đã tuyển vào Trường Phổ thông DTNT tỉnh, số còn lại tuyển chung cho tất cả học sinh THCS trong huyện. Trường Phổ thông DTNT Nước Oa - Bắc Trà My tuyển sinh vào lớp 9 dành cho đối tượng là với học sinh trong độ tuổi vào học lớp 9 THCS; thanh thiếu niên là con em dân tộc thiểu số, dành 5% chỉ tiêu tuyển sinh cho con em dân tộc Kinh định cư lâu dài tại huyện Bắc Trà My.

Các trường phổ thông DTNT huyện tuyển sinh lớp 6 dành cho đối tượng là học sinh trong độ tuổi vào học lớp 6 THCS; thanh thiếu niên là con em dân tộc thiểu số, dân tộc Kinh định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tuyển 5% trong tổng số học sinh được tuyển là con em dân tộc Kinh định cư lâu dài ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối với các trường THPT chuyên, học sinh được tham gia dự tuyển phải có đủ các điều kiện: đang theo học lớp 9 tại các trường THPT trong tỉnh Quảng Nam (chỉ học sinh có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam mới được hưởng chế độ hỗ trợ của tỉnh); xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp ở cấp THCS từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên. Các trường chuyên tổ chức tuyển sinh qua 2 vòng. Vòng 1 tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển; vòng 2 tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã được chọn qua sơ tuyển ở vòng 1. Học sinh dự thi vòng 2 phải thi 3 môn chung gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Thời gian thi tuyển vòng 2 trong các ngày 3, 4 và 5.6.2015.

PHÚC LÂM