Tuyển sinh vào các trường chuyên biệt

Đông Phương |

Phương án tuyển sinh vào các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh năm học 2013 - 2014 vừa được UBND tỉnh ban hành, giao Sở GDĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức tuyển sinh. Theo đó, phương án tuyển sinh vào các trường Phổ thông Dân tộc nội trú được thực hiện theo hình thức xét tuyển, từ 20.5 đến 10.7. Cụ thể:

Đối tượng tuyển sinh vào lớp 10 trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh là học sinh đang học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện (chiếm 90% chỉ tiêu tuyển sinh); con em dân tộc Kinh định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (chiếm 5%), số còn lại tuyển chung cho học sinh các huyện miền núi. Đối tượng tuyển sinh vào lớp 9 trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nước Oa (huyện Bắc Trà My) là học sinh trong độ tuổi vào học lớp 9 THCS, thanh thiếu niên là con em dân tộc thiểu số (chiếm 95% tổng số chỉ tiêu) và con em dân tộc Kinh định cư lâu dài tại Bắc Trà My (5%). Đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện là học sinh trong độ tuổi vào học lớp 6 THCS, con em dân tộc thiểu số (chiếm 95% tổng số chỉ tiêu) và con em dân tộc Kinh định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (5%)

Phương án tuyển sinh vào trường THPT chuyên quy định học sinh được tham gia dự tuyển khi có đủ các điều kiện: đang theo học lớp 9 tại các trường THCS; xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp ở cấp THCS từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên. Thí sinh phải vượt qua vòng sơ tuyển (hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển) mới có thể tham gia vòng thi tuyển. Thời gian tổ chức thi tuyển vào các ngày 6 và 7.6.

Đông Phương