Tuyên truyền Pháp lệnh và Luật biển cho sinh viên

LĂNG A CÚI |

(QNO) - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Quảng Nam vừa phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) tổ chức buổi tuyên truyền Pháp lệnh Cảnh sát biển và Luật biển cho đoàn viên sinh viên đang học tập tại trường.

Hơn 500 đoàn viên sinh viên và cán bộ Đoàn trường tham dự và tìm hiểu các nội dung về Luật Biển Việt Nam, Pháp lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, cùng các thông tin liên quan đến việc tổ chức lực lượng, phương tiện, chức năng nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, thẩm quyền của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam,... trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Thông qua hoạt động nhằm giáo dục, tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho sinh viên của trường Đại học Quảng Nam về chủ quyền biển đảo, chức năng nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Vùng Cảnh sát biển 2. Qua đó, nhằm góp phần xây dựng tinh thần, ý chí cùng chung tay bảo vệ vùng biển, đảo quê hương cũng như tăng thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa trường Đại học Quảng Nam và Vùng Cảnh sát biển 2.

Dịp này, Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã trao tặng 6 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho 6 sinh viên là con em thuộc vùng bãi ngang ven biển và cán bộ Đoàn trường có những nỗ lực vượt khó trong học tập và phong trào thanh niên.

LĂNG A CÚI