Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 85,81%

XUÂN CHIẾN |

Kỳ thi THPT quốc gia 2016 toàn tỉnh có 14.520/16.921 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 85,81% (kể cả thí sinh tự do).

Có 6 trường, trung tâm giáo dục đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100% là THPT chuyên Lê Thánh Tông, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Quang Trung, THPT Tây Giang, Phổ thông dân tộc nội trú Phước Sơn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp huyện Duy Xuyên. Trường có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất là THPT tư thục Phạm Văn Đồng, tỷ lệ 20%. Cũng như năm ngoái, năm nay Bộ GD&ĐT quy định không xếp loại giỏi, khá, trung bình trong Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.

XUÂN CHIẾN