Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học

VIỆT QUANG |

Những thành quả đạt được trong những năm qua là động lực để huyện Thăng Bình tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học mới này.

Năm học vừa qua, cuộc vận động “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được ngành giáo dục huyện Thăng Bình triển khai sâu rộng, tiếp tục góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, của các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, ngăn chặn các biểu hiện thiếu gương mẫu trong đạo đức nghề nghiệp.

Huyện Thăng Bình đã thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non, 100% trẻ đến trường đều được cân đo, theo dõi sức khỏe định kỳ theo quy định. Cấp tiểu học đã thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học; tỷ lệ học sinh được đánh giá phát triển phẩm chất và năng lực đạt hơn 99%; 99,32% học sinh hoàn thành chương trình lớp học. Chất lượng giáo dục bậc THCS có chuyển biến tích cực hơn so với các năm học trước; tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi đạt 70%; học sinh tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ cao (99,52%). Các cấp học cũng đã tổ chức thành công, đạt hiệu quả cao trong các hội thi thuyết trình văn học, thi Tiếng Anh, giải Toán qua mạng, thi viết chữ đẹp cấp tiểu học, thi học sinh giỏi lớp 9, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, thi rèn luyện thể chất. Công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS được duy trì và ngày càng nâng cao. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm đầu tư, đến nay toàn huyện đã có 53/74 trường đạt chuẩn quốc gia.

Ông Phan Văn Tuyển - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thăng Bình cho biết, năm học mới 2017 - 2018, địa phương chú trọng triển khai hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-TU ngày 25.4.2017 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; tăng cường thực hiện chương trình giáo dục mầm non chỉnh sửa theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30.12.2016 của Bộ GD&ĐT, chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Cùng với đó, giáo dục phổ thông tập trung tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Huyện chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân của học sinh đối với cộng đồng, xã hội. Theo đó, ngành giáo dục huyện Thăng Bình tập trung triển khai các nhiệm vụ, gồm rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học, quản lý giáo dục; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục.

VIỆT QUANG