VVOB hỗ trợ nhiều chương trình giáo dục

X.Phú |

Ngày 23.10, Sở GDĐT tổ chức hội nghị tổng kết chương trình VVOB giai đoạn 2008 - 2013. Tham gia hội nghị có đại diện VVOB tại Việt Nam, Hội LHPN tỉnh và trường Đại học Quảng Nam - những đối tác cùng với Sở GDĐT được VVOB hỗ trợ thực hiện chương trình.

VVOB là tổ chức Hợp tác phát triển và hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ. Từ năm 2008, VVOB hợp tác với Sở GDĐT, Hội LHPN tỉnh và trường Đại học Quảng Nam hỗ trợ thực hiện trên các lĩnh vực quản lý giáo dục, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, đào tạo giáo viên, huy động sự tham gia của cộng đồng hỗ trợ phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Theo đánh giá, những hoạt động của chương trình đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường mối liên hệ gắn kết giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng.

X.Phú