Xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đạt kết quả tốt

X.PHÚ |

(QNO) - Ngày 29.6, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 15 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2020.

.
UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đạt kết quả tốt. Ảnh: X.P

Theo đó, để kỳ thi diễn ra đảm bảo an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Sở GĐ-ĐT xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức hội đồng thi, các ban hội đồng thi, thực hiện nghiêm túc quy định về việc sao in đề thi, vận chuyển và bảo mật đề thi. Không bố trí điểm thi tại những nơi không đảm bảo về cơ sở vật chất, gây mất an toàn, an ninh trật tự.

Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác thi và tuyển sinh các cấp. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh nắm vững quy chế thi, nghiệp vụ thi, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Chỉ đạo cho các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, phân loại, tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh, nhất là học sinh yếu, con em gia đình chính sách, học sinh ở miền núi, người dân tộc thiểu số. Đồng thời phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn ở cho các thí sinh trong thời gian thi.

Các sở, ban ngành liên quan, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng phương án, kế hoạch, tham gia tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đạt kết quả tốt.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong 2 ngày 9 và 10.8. Điểm mới của kỳ thi năm nay là các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi tại địa phương mình. Các trường đại học chỉ tham gia ở khâu thanh tra, giám sát kỳ thi.

Một điểm mới nữa, đó là bên cạnh các đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT, lần đầu tiên Thanh tra tỉnh sẽ tham gia với tư cách các đoàn thanh tra độc lập theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và Bộ GD-ĐT.

TAGS