Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

X.PHÚ |

Ngày 23.1, Sở GD-ĐT sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 - 2020”. Để làm điểm xây dựng mô hình, sở đã chọn 5 trường và 18 địa phương trên toàn tỉnh chọn ra 52 trường triển khai thực hiện. Đến nay, hầu hết các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đều tổ chức thực hiện chuyên đề. Bước đầu, các trường đã xây dựng được cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ.

Theo ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT, sau 2 năm thực hiện, toàn ngành và các địa phương đã đặt đúng vị trí, vai trò của giáo dục mầm non, là bậc học có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển sau này của học sinh. Bậc học mầm non cả tỉnh đã tạo ra được môi trường giáo dục cho trẻ phát triển, nhận được sự đồng thuận cao trong các bậc phụ huynh, cộng đồng và xã hội. Đặc biệt, tạo sự chuyển biến trong đội ngũ giáo viên về giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.

X.PHÚ