Xúc tiến thành lập Viện công nghệ quốc tế Đà Nẵng

XUÂN LAN |

Đại diện lãnh đạo các trường Đại học Đà Nẵng, Nice Sophia Antipolis  (Pháp) và Cơ quan Đại học Pháp Ngữ (AUF) vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong việc thành lập Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng (DNIIT).

Viện DNIIT gồm một đơn vị nghiên cứu phát minh (MIRE) phụ trách hoạt động hợp tác nghiên cứu ứng dụng, sáng tạo, trao đổi thông tin khoa học và chuyển giao công nghệ; một đơn vị đào tạo và thông tin khoa học (NiceCAMPUS) phụ trách hoạt động hợp tác đào tạo, giảng dạy, truyền thông khoa học trong cộng đồng. GS-TS. Trần Văn Nam - Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã hợp tác với Đại học Nice Sophia Antipolis hơn 10 năm nay, mở ngành đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành Khoa học máy tính, Quản lý nguồn nước, MBA và Hệ thống nhúng. Mỗi năm có hơn 10 lượt trao đổi cán bộ giảng viên và sinh viên giữa hai trường. Hiện có 20 giảng viên của Trường Đại học Đà Nẵng đang được đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Nice Sophia Antipolis.

XUÂN LAN