Yêu cầu giáo viên viết cam kết không dạy thêm trái quy định

CHÂU NỮ |

Sở GD-ĐT vừa ban hành Công văn số 1153/SGDĐT-VP về xử lý những trường hợp vi phạm quy định dạy thêm, học thêm (DT, HT) nhằm chấn chỉnh tình trạng này. Công văn yêu cầu hiệu trưởng các trường trực thuộc sở và các phòng GD-ĐT phải tổ chức hội nghị quán triệt kỹ quy định về DT, HT của Bộ GD-ĐT và của UBND tỉnh ngay từ đầu năm học 2018 - 2019 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; đồng thời yêu cầu cán bộ, giáo viên viết cam kết không dạy thêm trái quy định. Sở GDĐT sẽ thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý DT, HT và kiểm tra không báo trước tại các đơn vị, địa phương. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện đơn vị, địa phương nào để giáo viên vi phạm quy định về DT, HT thì hiệu trưởng đơn vị hoặc trưởng phòng GD-ĐT địa phương đó phải chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định.

Cụ thể, hiệu trưởng các đơn vị thuộc sở sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ trong năm học; đồng thời gửi thông báo đến huyện, thị, thành ủy để làm cơ sở xem xét đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. Đối với cán bộ, giáo viên các trường phổ thông vi phạm quy định về DT, HT, ngoài việc xử phạt hành chính, nếu vi phạm lần thứ nhất, sẽ bị kiểm điểm, khiển trách trong tập thể sư phạm nhà trường, không xem xét danh hiệu thi đua trong năm học đó; lần thứ hai sẽ bị cảnh cáo trong toàn ngành giáo dục và chậm nâng lương 1 năm so với quy định; lần thứ ba sẽ điều chuyển công tác, xem xét cho thôi việc. Trưởng phòng GD-ĐT phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND cấp huyện và phòng GD-ĐT sẽ không được Sở GD-ĐT đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trong năm học, không được hiệp y đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định nếu để xảy ra tình trạng giáo viên cấp tiểu học, THCS tổ chức dạy thêm trái quy định.

CHÂU NỮ