100 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp tuyến ĐT607

CH.NỮ |

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nâng cấp và mở rộng tuyến ĐT607, lý trình km18 đến km22 + 398, hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện từ năm 2017 đến 2021, khi hoàn thành sẽ kết nối thông suốt từ TP.Đà Nẵng vào TP.Hội An và vùng dự án trọng điểm của Điện Bàn, Hội An, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Hội An và các địa phương lân cận. Tổng mức đầu tư cho hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án là 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

CH.NỮ