310 tỷ đồng làm đường vào trung tâm xã Axan (Tây Giang)

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Ngày 14.8, UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và phần vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho dự án đường vào trung tâm xã Axan, nối xã Ch’Ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang với tổng mức đầu tư 310 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 150 triệu đồng, vốn trái phiếu Chính phủ hơn 117,5 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương gần 42,5 triệu đồng.

Đây là công trình giao thông cấp VI do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; dự kiến thực hiện trong thời gian 3 năm.

BẢO NGUYÊN