31,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng cầu Xà Ka

CHÂU NỮ |

Cầu Xà Ka (xã Phước Công, Phước Sơn) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng với kinh phí 31,5 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 28,4 tỷ đồng, ngân sách huyện Phước Sơn 3,1 tỷ đồng); trong đó chi phí xây dựng hơn 21,7 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 1,6 tỷ đồng; còn lại là các chi phí khác.

Đây là dự án nhóm C, thực hiện từ năm 2021 - 2023, quy mô gồm cầu có chiều dài 75m, rộng 8m, đường dẫn dài 710m. Cầu Xà Ka được đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch, tạo khả năng liên kết phát triển vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh giao UBND huyện Phước Sơn (chủ đầu tư) lập hồ sơ và các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

TAGS