Ban hành lại mức giá dịch vụ sử dụng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

CÔNG TÚ |

(QNO) - Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa ban hành lại mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn km0+000 - km65+000), giai đoạn khai thác tạm.

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua địa phận Quảng Nam. Ảnh: CT
Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua địa phận Quảng Nam. Ảnh: C.T

Sở dĩ có việc này vì theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam về đổi tên gọi “nút giao Mỹ Sơn”, lý trình km13+600 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thành tên gọi “nút giao Phong Thử”, cho nên để thực hiện theo đúng các quy định do thay đổi tên nút giao, chủ đầu tư ban hành lại mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (km0+000 - km65+000), giai đoạn khai thác tạm như sau:

Ngày 1.1.2018 là thời điểm áp dụng mức giá nêu trên. Tất cả các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đều phải thanh toán giá dịch vụ sử dụng để đảm bảo hoàn vốn đầu tư dự án theo quyết định phê duyệt đầu tư dự án của Bộ Giao thông vận tải. Các trường hợp được miễn giá sử dụng phải đúng theo quy định tại Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15.11.2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Khu vực nút giao Mỹ Sơn nay đổi tên thành nút giao Phong Thử (Điện Bàn). Ảnh: CT
Khu vực nút giao Mỹ Sơn nay đổi tên thành nút giao Phong Thử (Điện Bàn). Ảnh: C.T

Trước đó, vào ngày 20.6.2017, nhà đầu tư đã ban hành mức giá dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (km0+000 - km65+000). So với lần này, mức giá không có sự thay đổi nào.

CÔNG TÚ