Bê tông hóa 16,85km đường giao thông nông thôn

KHẢI KHIÊM |

Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Đông Giang - ông Nguyễn Tấn Tuân thông tin, chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2010 - 2016, toàn huyện đã kiên cố hóa tổng cộng 16,855km. Kinh phí đầu tư hơn 12,793 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 8,955 tỷ đồng, còn lại ngân sách huyện và nhân dân đóng góp. Riêng trong năm 2016, Đông Giang có thêm 6 tuyến đường được kiên cố hóa với chiều dài 2,94km qua địa bàn xã Tư và Sông Kôn. Cũng theo ông Tuân, thực hiện đề án kiên cố hóa mặt đường ĐH (đường huyện), UBND tỉnh bố trí vốn hỗ trợ cho huyện tiến hành xây dựng 4,2km trên các tuyến ĐH3.ĐG (rộng 3,5m), ĐH4.ĐG và ĐH6.ĐG (rộng 5,5m). Kinh phí dự kiến là 11,19 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 8,95 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo phòng cho biết thêm, tuyến ĐH15.ĐG hiện thiếu nguồn vốn đầu tư để thực hiện kiên cố hóa 380m còn lại.

KHẢI KHIÊM