Bê tông hóa giao thông nông thôn đạt nhiều mục tiêu đề ra

CÔNG TÚ |

(QNO) - Để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII, sáng ngày 19.6, đoàn giám sát Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải liên quan đến kết quả thực hiện Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2010 - 2015; đồng thời nghe giải trình chung quanh đề án phát triển GTNT giai đoạn 2016 - 2020. 

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, sau 6 năm triển khai đề án phát triển GTNT giai đoạn 2010 - 2015, toàn tỉnh đã bê tông hóa trên 1.477km mặt đường, đạt 100% kế hoạch khối lượng; xây dựng được 2.037 cống các loại. Thực hiện đề án này, Quảng Nam huy động 923 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 442 tỷ đồng, địa phương và nhân dân đóng góp 481 tỷ đồng. Tổng chiều dài GTNT trên địa bàn tỉnh đã kiên cố hóa nâng từ 2.766km lên 4.266km. Lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đề án mang lại kết quả khả quan khi có 28 xã đạt chuẩn về tiêu chí giao thông. Nghị quyết 143/2009/NQ-HĐND khi đi vào thực tế đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân, nhất là gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đó, nhu cầu bê tông hóa GTNT tại các địa phương luôn cao hơn chỉ tiêu phân bổ của tỉnh. Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2010 - 2015 đóng góp rất lớn cho việc đạt chuẩn nông thôn mới của 10 xã vào năm 2014 và 46 xã dự kiến đạt chuẩn năm 2015.

Tuy đạt những thành quả ấn tượng, nhưng chiều dài GTNT chưa được bê tông hóa trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn nhiều (còn 2.643km); cạnh đó một số tuyến xây dựng giai đoạn 2000 - 2008 có bề mặt nhỏ hoặc bị hư hỏng cần phải nâng cấp. Chính vì vậy, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới về đề án phát triển GTNT giai đoạn 2016 - 2020 với 571km, kinh phí khoảng 477 tỷ đồng. Trong đó, ưu tiên cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020.  

CÔNG TÚ