Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri

Q.CHÂU (tổng hợp) |

(QNO) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Quảng Nam gửi tới sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri Quảng Nam đề nghị Bộ GTVT sớm xúc tiến đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 14E và cầu Sông Trường; quốc lộ 40B; quốc lộ 14G và ngầm Dốc Rùa (được Bộ GTVT trả lời tại Công văn số 424/BGTVT-KHĐT ngày 15.1.2018) Chính phủ đã phê duyệt đưa vào danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 

Tuy nhiên, đã qua 1/2 giai đoạn đầu tư công nhưng các tuyến quốc lộ trên vẫn chưa được đầu tư nâng cấp, mở rộng; đề nghị Bộ GTVT tham mưu Chính phủ xem xét bố trí nguồn vốn để triển khai đầu tư, xây dựng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Giải đáp nâng cấp quốc lộ 14E, 14G, 40B

Bộ GTVT trả lời: ngày 15.1.2018, Bộ GTVT có văn bản số 424/BGTVT-KHĐT trả lời cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 707/BDN ngày 23.11.2017 về việc đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ: 14E, 14G, 40B. 

Theo đó để phù hợp quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ GTVT đã tổng hợp các dự án quốc lộ 14E, 40B, 14G vào danh mục các dự án đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Tuy nhiên, do nguồn vốn trung hạn 2016 - 2020 rất hạn chế, không thể cân đối bố trí cho các dự án. Như vậy, việc triển khai các dự án dự kiến sẽ sau năm 2020.

Riêng đối với quốc lộ 40B, dự kiến trong thời gian tới sẽ triển khai đầu tư các đoạn km1+770 - km14+200 và km35+305 - km53+554.

Đoạn km1+770 - km14+200: theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ GTVT đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư quốc lộ 40B đoạn đường ven biển tỉnh Quảng Nam đến giao với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (km1+770 - km14+200) từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên tại văn bản số 613/VPCP-KTTH ngày 17.1.2018. Đến nay, Bộ GTVT đã phê duyệt dự án đầu tư, dự kiến triển khai thi công vào cuối năm 2018, hoàn thành năm 2019.

Đoạn km35+305 - km53+554: Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1143/QĐ-TTg ngày 27.6.2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án liên kết vùng miền Trung - tỉnh Quảng Nam bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (EDCF), trong đó có việc đầu tư quốc lộ 40B đoạn từ km35+305 - km53+554 (dài 18,2km). Hiện nay Bộ Tài chính đang dự thảo hiệp định vay để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cầu Sông Trường, Nước Oa: Bộ GTVT đã phê duyệt đầu tư giai đoạn 1

Để phù hợp với quy hoạch phát triển đã được phê duyệt và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn khai thác trong mùa mưa lũ, Bộ GTVT đã phối hợp với các bộ ngành liên quan báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tín dụng ngành xây dựng 22 cầu yếu trên các tuyến quốc lộ sử dụng vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc (EDCF), trong đó có các cầu Sông Trường và Nước Oa tại các Quyết định số 456/QĐ-TTg ngày 8.4.2015 và số 1168/QĐ-TTg ngày 29.6.2016. Dự án được triển khai thực hiện gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 đã được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 138/QĐ-BGTVT ngày 16.1.2017 với danh mục gồm 6 cầu (trong đó có cầu Sông Trường và Nước Oa), hiện nay đang hoàn chỉnh các thủ tục để ký kết hiệp định vay vốn làm cơ sở triển khai thực hiện.

Giai đoạn 2 đang triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đến nay đã cơ bản hoàn thành và đã thống nhất với đoàn thẩm định của nhà tài trợ (EDCF). Do có thay đổi về danh mục các cầu đầu tư trong giai đoạn 2, nên Bộ GTVT đang hoàn chỉnh thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và hoàn thiện dự án trước khi phê duyệt.

Về kế hoạch vốn đầu tư: Bộ GTVT đã có văn bản số 4861/BGTVT-KHDT ngày 10.5.2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có đề nghị bố trí kế hoạch vốn cho dự án từ nguồn 10% dự phòng của Bộ GTVT.

Ngay sau khi kế hoạch vốn bố trí cho dự án được cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận, Bộ GTVT sẽ hoàn chỉnh thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt Dự án “Tín dụng ngành cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay EDCF - giai đoạn 2” và triển khai thực hiện.

Ngầm Dốc Rùa: dự kiến khởi công năm 2019

Bộ GTVT đã phối hợp với các bộ ngành liên quan báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia giai đoạn 2, để đầu tư một số cầu yếu ưu tiên tại Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 3.5.2018 với tổng số 23 cầu yếu (trong đó có cầu Dốc Rùa trên quốc lộ 14B), sử dụng vốn vay của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Bộ GTVT đang chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn tất thủ tục đầu tư để phê duyệt dự án đầu tư trong năm 2018, dự kiến khởi công năm 2019.

Q.CHÂU (tổng hợp)