Bộ GTVT đề nghị chưa tăng phí sử dụng đường BOT

T.B |

(QNO) - Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa có công văn gửi Bộ Tài chính, các nhà đầu tư dự án giao thông về việc tạm thời lùi thời hạn tăng phí qua các trạm BOT.

Theo đó, để thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, các nhà đầu tư đã phối hợp với Bộ GTVT thực hiện nhiều dự án hạ tầng đường bộ theo hình thức BOT. Trong quá trình thương thảo hợp đồng dự án, Bộ GTVT và các nhà đầu tư đã căn cứ vào dự kiến mức tăng trưởng chỉ số trượt giá (CPI) và mức phí trần quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC để đưa ra lộ trình tăng mức phí cho từng giai đoạn.

Theo quy định tại Thông tư 159, định kỳ 3 năm kể từ năm 2016 trở đi, căn cứ tình hình thực tế, chỉ số giá cả và đề xuất của Bộ GTVT, Bộ Tài chính thực hiện điều chỉnh mức thu phí bảo đảm nguyên tắc của pháp luật về phí, lệ phí. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, do sự điều hành chặt chẽ, sát sao, hiệu quả của Chính phủ nên chỉ số trượt giá (CPI) thấp hơn nhiều so với mức dự kiến.

Do vậy, để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, nhất là phù hợp với mức giảm chỉ số trượt giá CPI thực tế so với dự kiến trong các hợp đồng BOT đã ký, Bộ GTVT đề nghị các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT (đã có lộ trình tăng phí từ 1.1.2016) tạm thời lùi thời hạn tăng phí đến 1.6.2016.

Đồng thời căn cứ tình hình thực tế, chỉ số trượt giá để tính toán điều chỉnh mức phí cho phù hợp.

T.B (theo chinhphu.vn)