Bổ sung một số tuyến đường vào hệ thống đường tỉnh

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định điều chuyển một số tuyến đường huyện và công bố tuyến đường nối từ cảng Kỳ Hà đến sân bay Chu Lai đi quốc lộ 1, đường Võ Chí Công thành đường tỉnh (ĐT) và phân loại, đặt số hiệu một số tuyến đường.

Tại Tây Giang, chuyển tuyến ĐH1.TG (điểm đầu tại km40/ĐT.606 thuộc xã Tr’Hy, điểm cuối giáp đường nối từ xã A Xan đến cửa khẩu phụ Tây Giang), chiều dài 12,6km và đoạn tuyến nối từ xã A Xan đến cửa khẩu phụ Tây Giang chiều dài 16,75km thành đường tỉnh và ghép vào ĐT.606 theo quy hoạch đã được duyệt. Sau khi bổ sung các đoạn tuyến mới, tuyến ĐT.606 có chiều dài 69,35km, điểm đầu km0 giao với nhánh tây đường Hồ chí Minh tại km425+500 (thuộc xã Bha Lêê), điểm cuối km69+350 tại cửa khẩu phụ Tây Giang (thuộc xã Ch’Ơm).

Chuyển tuyến ĐH3.ĐL (Đại Lộc), có điểm đầu nối vào ĐT.609B tại phía bắc cầu Giao Thủy, điểm cuối nối vào quốc lộ 14B tại phía nam cầu Hà Nha, có chiều dài 15,8km thành đường tỉnh và đặt số hiệu là ĐT.609C. Tuyến ĐT.609C có điểm đầu km0 giao với ĐT.609B tại km9+750, điểm cuối km15+800 giao với quốc lộ 14B tại km51+230.

Chuyển tuyến đường nối Tam Kỳ - Tam Vinh - Tiên Phong (gồm đường Trần Phú, TP.Tam Kỳ và đường ĐH3.PN, Phú Ninh), có điểm đầu giao đường Phan Bội Châu (thuộc phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ), điểm cuối giao với ĐH1.TP (thuộc xã Tiên Phong, Tiên Phước), chiều dài 14,24km thành đường tỉnh và đặt số hiệu ĐT.616. Tuyến ĐT.616 có điểm đầu km0 giao với đường Phan Bội Châu (Tam Kỳ), điểm cuối km14+240 giao với ĐH1.TP (Tiên Phước).

Chuyển tuyến đường nối từ cảng Kỳ Hà đến sân bay Chu Lai đi quốc lộ 1, có chiều dài 7,836km thành đường tỉnh và đặt số hiệu là ĐT.620. Tuyến ĐT.620 có điểm đầu km0 tại cảng Kỳ Hà thuộc xã Tam Quang (Núi Thành), điểm cuối km7+836 giao với quốc lộ 1 tại km1020+040 thuộc xã Tam Nghĩa (Núi Thành).

Công bố tuyến đường Võ Chí Công có điểm đầu giáp với ĐT.603B, thuộc địa phận TP.Hội An, điểm cuối tại nút giao đường vào sân bay Chu Lai với đường nối cảng Kỳ Hà đến sân bay Chu Lai đi quốc lộ 1, chiều dài 69,350km là đường tỉnh và đặt số hiệu ĐT.619. Tuyến ĐT.619 có điểm đầu km0 giao với ĐT.603B tại km10+070 thuộc phường Cẩm An (TP.Hội An), điểm cuối km69+350 giáp với ĐT.620 thuộc xã Tam Nghĩa (Núi Thành).

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tổ chức tiếp nhận và quản lý, bảo trì, khai thác các tuyến đường được điều chỉnh, công bố thành đường tỉnh theo đúng các quy định hiện hành kể từ ngày 1.1.2021 hoặc sau khi hoàn thành đầu tư, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (đối với ĐT.606 đoạn từ xã Ch’Ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang và ĐT.619 đoạn từ km1+900/quốc lộ 40B đến giáp với ĐT.620).

TAGS